Musica Fresca

soubor staré hudby

       

 

Vokálně – instrumentální soubor staré hudby Musica Fresca se od svého vzniku /1988/ specializuje na autentickou interpretaci renesanční a raně barokní hudby Evropy. Speciální hlasové školení a kopie historických hudebních nástrojů umožňují prezentovat repertoár s národními, stylovými, jazykovými i výrazovými zvláštnostmi. Základní složení souboru je 5 - 6 zpěváků a 1-4 instrumentalisté, ale díky všestrannosti některých členů může soubor obměňovat své složení od čistého vokálu až po malý renesanční orchestr. Pozoruhodným rysem dramaturgie souboru je bezesporu madrigalová komedie, která přivedla soubor mj. i ke spolupráci s prof. Ctiborem Turbou, známým odborníkem na komedii dell’arte, a komponované pořady /hudba – tanec/, které jsou připravovány ve spolupráci s tanečním souborem "La Fiamma" /soubor historických tanců . Protože soubor Musica Fresca klade velký důraz na texty skladeb  které provádí, spolupracuje již dlouhou dobu s literárním historikem a esejistou Martinem C. Putnou, díky němuž je možné věškeré koncertní programy realizovat také v hudebně-literární podobě. Kromě koncertní činnosti doma i v zahraničí soubor spolupracuje s českou televizí a rozhlasem. V současné době má soubor ”Musica Fresca” na svém kontě tři CD:”Zábavná hudba renesančnční Evropy” a ”Eros v hudbě renesance” vydala firma Bonton Music. Poslední CD s názvem ”Songs from Renaissance Gardens” vyšlo u švýcarské firmy DIVOX. Koncert se stejným programem byl pod názvem "Den podle Boccaccia" úspěšně proveden na prestižním mezinárodním hudebním festivalu v Lucernu v roce 2003.

Od roku 1998 se soubor začal významně zabývat i hudbou duchovní. Za tímto účelem dochází k částečné změně obsazení s nímž se podařilo vytvořit několik zajímavých projektů. Klíčový repertoár tvoří hudba období baroka, svou pozornost však těleso věnuje i hudbě renesanční. Složení této varianty souboru je 4-5 zpěváků (S,S,T,B,příp. alt nebo kontratenor), a 3-5 instrumentalistů (varhanní pozitiv nebo virginal, theorba,viola da gamba, příp. 2 housle).

 

 

  Fotoalbum

   Koncerty

   Discografie

   Kontakt

   Programy

 E-mail:

tcizner@seznam.cz

   Singing lessons

WWW.vocaltechniqueforkids.com 

 

 

 

SPONZORED BY

www.carnivalvenicemask.com